Conquer English; Çevrimci ?ngilizce

Yakla??k 10 ayd?r çevrimci ingilizce e?itimi veren bir web sitesi. Yaz?l? e?itim d???nda video bölümüde mevcut…

Bir çok e?itim yaz?s? bulunan sitede ingilizce ö?retmenlerinin haz?rlad??? derslere ula?abilirsiniz. Testing Office bölümünde s?navlara kat?lman?z mümkün.

Conquer English’te önümüzdeki günlerde ziyaretçilere sunulacak analiz sistemi ile ziyaretçiler ?ngilizce’de kendilerini s?nayarak sistemin yönlendirmesi ile bir üst seviyelere geçebilecekler.

?u an için sponsor deste?i ile hizmet veren Conquer English, ingilizce ö?renmek isteyenlerin çevrimci ortamda en u?rak mekanlar?ndan olaca?? kesin…

[box type=”note”]Buradan Siteye Ula?abilirsiniz…[/box]